TransGenesis

TransGenesis je umělecký festival, pořádaný v rámci každoročního "Týdne vědy a techniky". Tématem letošního, v pořadí již šestého "Týdne", který ve dnech 6. - 12. listopadu 2006 organizuje Akademie věd České republiky, jsou biotechnologie. Festival TransGenesis představí v Praze vůbec poprvé umělecká díla světoznámých tvůrců, kteří se inspirují genetikou nebo přímo využívají ve své tvorbě biotechnologie.

Cíle:

Ukázat blízkost vědecké a umělecké kreativity.

Popularizovat nové technologie a vědecké objevy.

Otevřít diskusi o vztahu biotechnologií a umění.

BioArt a jeho podoby

Umělecké experimenty s biotechnologiemi můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, zda pouze reflektují anebo přímo pracují s biotechnologiemi. První skupinou jsou různé vizualizace, simulace a estetizace vědeckého znázorņování a dalších reprezentací biologických entit a procesů (nejčastěji DNA). Další skupinu definuje přímo umělecká práce s živými systémy, ve kterých biologický materiál slouží jako médium uměleckého vyjádření. Různé podoby a strategie tohoto umění můžeme rozdělit na:

MutagenicArt (TeratogenicArt) - umění založené na manipulaci procesu morfogeneze.

TransgenicArt - umění spojující geny různých druhů a vytvářející hybridy.

TissueArt - umění manipulující tkáně do podoby soch nebo jiných objektů.

CyborgArt - umění propojující organické a anorganické entity do podoby kyborgů.

buble